Reklamacje

 

 

Reklamacje gwarancyjne:

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać drogą mailową
 
Adres mailowy do serwisu: KLIKNIJ TUTAJ
 
Reklamacja powinna zawierać:
 
1. Model spawarki i krótki opis reklamacji
2. Adres, z którego ma być odebrana spawarka wraz z osobą kontaktową, oraz numerem telefonu
3. Załącznik z dowodem zakupu
 
Spawarki BESTER objęte są gwarancją 2 lata od daty sprzedaży widniejącej na dokumencie sprzedażowym.
 
Kontakt telefoniczne do serwisu gwarancyjnego:
tel. 74-646-11-87
 

Serwis i sprzedaż części pogwarancyjny

Kliknij i wyszukaj najbliższy serwis: KLIKNIJ TUTAJ