Regulamin

Właścicielem e-sklepu bester-sklep.pl jest:
KARBA B.KARCZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Fabryczna 14
53-609 Wrocław
NIP: 8942993809
REGON: 021206188
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna
Numer KRS: 0000351030

Spis treści
I Definicje
II Warunki korzystania ze sklepu
III Przyjęcie i realizacja zamówień
IV Płatności
V Warunki dostawy i czas dostawy
VI Warunki gwarancji i reklamacje
VII Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.
VIII Rejestracja, zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
IX Ochrona danych osobowych
X Postanowienie końcowe


I Definicje
1. Sprzedający – Właściciel e-sklepu bester-sklep.pl 

2. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – e-sklep bester-sklep.pl dostępny pod adresem internetowym https://bester-sklep.pl

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7.  „Moje Konto” – usługa dostępna dla zarejestrowanych Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.


II Warunki korzystania ze sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres e-mail.

2. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi znajdują się http://bester-sklep.pl/webpage/jak-wylaczyc-cookies.html


3. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


III Przyjęcie i realizacja zamówień

1. Zamówienia w e-sklepie Karba można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do 16:30.

3. Aby zrealizować zamówienie należy:
-umieścić produkt/produkty w koszyku poprzez naciśnięcie na ikonę koszyk i podanie żądanej ilość,
-po przejściu do koszyka (ewentualnie naciśnięciu koszyka w prawym górnym rogu sklepu) należy ustawić formę dostawy oraz płatności,
-następnie należy podać dane bilingowe albo zalogować się,
-następnie należy potwierdzić zamówienie,
-po potwierdzeniu wyświetli się strona z informacją o zamówieniu i równocześnie zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia w e-sklepie Bester-sklep.pl

4. W przeciągu 24h od złożenia zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku zostanie wysłana informacja o statusie i realizacji zamówienia. Informacja ta stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.


IV Płatności
1. Za pobraniem - jest to płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki. Paczki za pobraniem wysyłane są kurierem

2. Przelew przedpłata - w potwierdzeniu złożenia zamówienia podawany jest numer konta, na który należy wpłacić kwotę z zamówienia. Płatność należy uiścić dopiero po potwierdzeniu dostępności towaru. Na wyraźną prośbę Klienta jest wysyłana e-mailem albo faxem faktura PRO FORMA.

3. Szybkie płatności online, karta kredytowa/płatnicza ,przelew przedpłata w systemie BLIK-  po dokonaniu takiego przelewu pracownik e-sklepu Karba otrzymuje natychmiastową informację o dokonaniu przelewu przez Klienta .

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Karty płatnicze : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


V Warunki dostawy i czas dostawy
1. Zamówiony towar wysyłany jest firmą kurierską albo Paczkomaty InPost:

- Koszt dostawy jest uzależniony od gabarytów i wagi paczki, obowiązująca cena dostawy jest wyliczana i widoczna w koszyku po dodaniu do niego produktu.
 
Koszt dostawy może ulec zmianie przy przesyłkach wielkogabarytowych lub przekraczających 20kg (dostawa kurierem towaru o dużym gabarycie lub na palecie)

Aktualne ceny dostawy zawsze znajdziesz w koszyku podczas składania zamówienia.2. Zamówiony towar można odebrać w biurze handlowym e-sklepu Karba od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 po uprzedniej informacji pracownika sklepu o dostępności towaru.
Zamówiony towar odebrać można przy ulicy Fabrycznej 14 we Wrocławiu. Nad bramą wejściową biura handlowego zainstalowany jest duże logo firmy KARBA, która jest właścicielem e-sklepu Karba.

3. Czas dostawy zamówionego towaru zależny jest od dostępności poszczególnych produktów w magazynie e-sklepu Karba. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu pod warunkiem, że została wybrana opcja za pobraniem lub została potwierdzona płatność za zamówienie.

4. Termin realizacji zamówienie może wydłużyć się do 2 tygodni. W przypadku gdy producent lub dystrybutor nie posiada zamówionego przez Klienta towaru, termin realizacji ustala się indywidualnie.

5. Towar dostarczany jest tylko na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.


VI Warunki gwarancji, reklamacje i rękojmia
1. Gwarantem na wszystkie sprzedawane produkty w e-sklepie Bester jest producent lub dystrybutor marki Bester. Okres gwarancji to 2 lata.

2.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Wszelkie pytania związane z realizacją gwarancji i rękojmi należy kierować na e-mail info@karba.com.pl lub na nr telefon 71 724 24 65.

4. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z naprawą albo odesłaniem wadliwego produktu, należy skontaktować się z pracownikiem e-sklepu Bester na e-mail info@bester-sklep.pl albo na numer telefon 71 724 24 65 .
Reklamacje rozpatrywane są w czasie do 14 dni.

5. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie wraz z plombami i taśmami zabezpieczającymi nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia rażącego zniszczenia opakowania i taśm zabezpieczających mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki nie należy przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody.

6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres KARBA ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsumenta może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupujący niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9. Zawarte w niniejszym punkcie VI regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VII Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

3. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez Klienta i na dane podane w zamówieniu. Nie dokonujemy przelewów za zwrot towaru do osób trzecich. Nie przyjmujemy również paczek ze zwrotem za pobraniem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
Podstawa prawna:
Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci elektronicznej , reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej , katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość , jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) z dnia 10 marca 2003 r.)
Art. 7 ust. 1 Ustawy stanowi, że:
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w  przeciągu 14 dni od daty otrzymania towar, wysyłając e-mail na adres info@bester-sklep.pl albo wysyłając stosowne pismo wraz z towarem.

4.Klienci będący konsumentami mogą odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni z wyjątkiem gdy:
a) sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep,
b) konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


VIII Rejestracja, zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.

2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. wprowadzenie i zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

7. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący
nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 4 miesięcy od ostatniej aktywności.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do usługi „Moje Konto” oraz jego usunięciem.

10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”

e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych)


12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w „Moim Koncie” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta” i zawartych w nim danych wprowadzonych przez Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.

13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

IX Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest KARBA B.Karczewski i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14, posługujący się adresem e-mail: info@karba.com.pl .
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@karba.com.pl .
  3. Dane będą przetwarzane w celu umowy sprzedaży, statusu realizacji zamówień , wysyłki towarów i wysyłki newslettera.
  4. Dane mogą być udostępniane firmom kurierskim DPD oraz Inpost w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie a w szczególności transportu zamówionych towarów. Dane mogą być także udostępniane porównywarce cen Ceneo w celu otrzymania opinii na temat zamawianych towarów.
  5. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.
  6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)
  9. Ma Pan/i także prawo do skasowania wszystkich danych osobowych wysyłając e-maila na adres rodo@karba.com.pl
  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2X Postanowienie końcowe
1. KARBA B.Karczewski i Wspólnicy Spółka Jawna zastrzega sobie prawo zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów, ceny i funkcji prezentowanych wyrobów jednakże wprowadzane zmiany nie mają wpływu na już zawarte umowy sprzedaży. Dla Sprzedającego i Kupującego wiążące są informacje o produkcie w chwili składania zamówienia przez Kupującego. W razie wprowadzenia zmian pomiędzy złożeniem zamówienia a jego akceptacją przez Sprzedającego Kupujący zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony i może podjąć decyzję o dokonaniu zakupu na zmienionych warunkach lub rezygnacji z zamówienia.

2. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób polubowny sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. O  każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z  upływem  terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian  Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.